Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Obrazek loutky pro děti

 

V SOULADU S RVP NABÍZÍME RODIČŮM A DĚTEM

    * Předplavecký výcvik v bazénu na Slovanech včetně zajištění dopravy       autobusem tam i zpět

    * Návštěvy sauny a vířivky přímo v mateřské škole - relaxační centrum v rámci podpory zdraví

    * Logopedická prevence a péče pod odborným vedením logopedky Mgr. Rokytenské

    * Seznamování s cizím jazykem 

    * Výchovně vzdělávací činnost na interaktivní tabuli přímo v mateřské škole

    * Divadelní představení v mateřské škole Břeclavská, v divadle Alfa, Čas aj. dle aktuální nabídky

    * Spolupráce s městskou knihovnou na Vinicích - besedy, návštěvy, výstavy

    * Spolupráce s Domovem důchodců v Kotíkovské ulici Plzeň - seznamovací táborák, Drakiáda, Bramboriáda  

    * Mikulášská, Vánoční a Velikonoční besídka  - spojené s dílnami rodičů

    * Pálení čarodějnic

    * Pravidelné návštěvy vzdělávacích cyklů v  ZOO a botanické zahradě dle aktuálních nabídek

    * Výlety do okolí Plzně – Bolevecké rybníky, Radčice, Borský park aj.

    * Karneval,   Masopust,    Kuličkiáda,   Velikonoční zajíček,    Chlapský den

    * Den maminek

    * Klub předškoláků

    * Návštěva a spolupráce se ZŠ, 7. ZŠ Vinice, 1. ZŠ Západní ul. 17. ZŠ a MŠ Malická ulice

    * Prohlídky -  vánoční Plzeň, historické centrum Plzně, Radnice města Plzně, Masné krámy, Historické podzemí apod.

    * Výlety do přírody, turistické i cyklistické ve spolupráci s rodiči

    * Zahradní slavnosti a další aktivity dle aktuální nabídky 

vše v souladu se školním vzdělávacím programem