Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení  

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí


Hlavní činnost  


- Předškolní vzdělávání dětí


- Zajištění školního stravování


- Zajištění závodního stravování


Viz:  Zřizovací listina 81.MŠ.Word  

  
Zřizovatel - statutární město Plzeň


Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura školy

 

4. Kontaktní spojení

Kontakty.docx

 

5. Případné platby lze poukázat

Školné:  školné 2020-2021-info pro rodiče Microsoft Word.docx


Stravné: Vnitřní  předpis o úplatě za školní stravování

6. IČO

709 40 967

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ 709 40 967

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

 

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu na:  https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo-plzen-1.aspx


ŠVP - k dispozici v šatnách dětí


Zřizovací listina: Zřizovací listina

 

9. Žádosti o informace Místo a způsoby podání
10. Příjem podání a podnětů
Kontakty
11.

Předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Zákon č.561/2004Sb.,školský zákon

 

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace

12. Úhrady za poskytnutí informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného organu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

Dosud nebylo řešeno

 

 

13. Licenční smlouvy

 Nejsou uzavřeny

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
výroční zpráva za rok 2021.docx