Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název   povinného subjektu

81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost  
- Předškolní vzdělávání dětí
- Zajištění školního stravování
- Zajištění závodního stravování
Zřizovací listina 81.MŠ.Word    
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura školy
4. Kontaktní spojení Kontakty MŠ komplet
5. Platby

Školné:  stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (školné) ve školním roce 2017/2018
Stravné: Vnitřní  předpis o úplatě za školní stravování

6. Identifikační číslo školy (IČ)

709 40 967

7. Identifikační číslo školy (DIČ) CZ 709 40 967
8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu na:  https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo-plzen-1.aspx
ŠVP - k dispozici v šatnách dětí
Zřizovací listina: Zřizovací listina

9. Žádosti o informace Místo a způsoby podání
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání
Kontakty
11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subj.
Proti rozhodnutí
o nepřijetí lze podat odvolání
- osobně
- poštou
do 15 dnů ode dne doručení

12. Formuláře

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ: www.mszapis.plzen.eu 
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte - vydá ředitelka školy
Žádost o poskytnutí informaceFormulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subj.

13. Popisy postupů - návody řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Přijímání dětí do MŠ
Zápis do MŠ - květen, v průběhu šk. roku v ředitelně školy 
Žádost o přijetí do MŠ 
Pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ
Osvobození od úplaty  - informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2016-2017